Вашата кошница е празна!
w w w . k o l b i s . c o m
Bg En   
началоИздателство


Издателство "Колбис", издателски номер 8921,

регистрирано в Народна библиотека през 1996г.

Книгите Колбис АД произвежда в собствена печатна база.

За контакти:

Директор "Производство": Добрина Колева

тел: (02) 952 24 01, 952 64 24 

fax: (02) 952 13 57

GSM: 088 8 334747

e-mail: ndk@kolbis.bg; ina@kolbis.bg

 Новини


18.09.2020
Подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие

На 14.09.2020г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ... Партньори

XeroxFujitsuMircosoftNeopostC.P. BourgASTROMauserKirtasОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават