Вашата кошница е празна!
w w w . k o l b i s . c o m
Bg En   
началоПроекти


Проекти

1. Проектиране, изграждане и внедряване на система за документооборот на СОМАТ. Системата е проектирана 1998г. Проектът се изпълнява по график от 1998г.

2. Проектиране, изграждане и внедряване на мащабна система за документооборот на Министерски съвет на Република България. Системата е пусната в експлоатация през 1999г.

3. Изграждане и внедряване на система за документооборот на 28-те Областни администрации на Република България. Системата е пусната в експлоатация през 2000г.

4. Проектиране на система за документооборот на Авиокомпания Балкан – 1999г.

5. Проектиране на система за документооборот на Банка ДСК – 2000г.

6. Проектиране на система за документооборот на Министерство на Отбраната – 2000г.

7. Проектиране на система за документооборот на Министерство на Образованието – 2000г.

8. Проектиране на информационна система на община Илинден, София, 2000г.

9. Проект на информационна система в Министерство на вътрешните работи, 2001г.

10. Внедряване на система за цветен лазерен печат в Министерски съвет на Република България – проект на Phare, 1999г

11. Проект "Изграждане на клубове за работа на информационно-консултативен център на НСЗ, под егидата на Британски Ноу-хау Фонд в България, 2001г.

12. Проектиране, изграждане и внедряване на копирни центрове на "Колбис" АД на ул. "Гурко" 27, на бул. "Мари Луиза" 17А и на бул. "Васил Левски" 88 (Национална библиотека), София, 1993 - 1999г

13. Проектиране, изграждане и внедряване на документен център Xerox "Колбис" АД          бул. "Дондуков" 3, София, 2000г

14. Проектиране, изграждане и внедряване на Интеграционни информационни центрове на "Колбис" АД във Варна и Габрово, 2002г.

15. Доставка на оборудването и внедряване на проект No BG 9909-0, "Training for Public Administration – Establishment of an Institute for Public Administration and European Integration in Bulgaria", Phare Programme BG 9909, 2002г

16. Проект ”Център за социално приспособяване, мотивационно обучение, квалификация и преквалификация в община Бобов Дол”, Проектът е в рамките на Проект BG 9915.01 «Проект за заетост в районите с минна и стоманодобивна промишленост» по Програма ФАР на ЕС за България, 2001г.

17. Проект “Усъвършенстване на документооборота и обслужването на гражданите в Бизнес-центровете на МобилТел”, 2002г.

 Новини


14.05.2021
КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД отбелязва 30 години успешна дейност

През месец МАЙ 2021г. се навършват 30 години от началото на нашата дейност.Благодарим на всички наши клиенти и партньори за доверието в нас.С годрост продължаваме НАПРЕД. ...
18.09.2020
Подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие

На 14.09.2020г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ... Партньори

XeroxFujitsuMircosoftNeopostC.P. BourgASTROMauserKirtasОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават