Вашата кошница е празна!
w w w . k o l b i s . c o m
Bg En   
началоПроекти


Проекти

1. Проектиране, изграждане и внедряване на система за документооборот на СОМАТ. Системата е проектирана 1998г. Проектът се изпълнява по график от 1998г.

2. Проектиране, изграждане и внедряване на мащабна система за документооборот на Министерски съвет на Република България. Системата е пусната в експлоатация през 1999г.

3. Изграждане и внедряване на система за документооборот на 28-те Областни администрации на Република България. Системата е пусната в експлоатация през 2000г.

4. Проектиране на система за документооборот на Авиокомпания Балкан – 1999г.

5. Проектиране на система за документооборот на Банка ДСК – 2000г.

6. Проектиране на система за документооборот на Министерство на Отбраната – 2000г.

7. Проектиране на система за документооборот на Министерство на Образованието – 2000г.

8. Проектиране на информационна система на община Илинден, София, 2000г.

9. Проект на информационна система в Министерство на вътрешните работи, 2001г.

10. Внедряване на система за цветен лазерен печат в Министерски съвет на Република България – проект на Phare, 1999г

11. Проект "Изграждане на клубове за работа на информационно-консултативен център на НСЗ, под егидата на Британски Ноу-хау Фонд в България, 2001г.

12. Проектиране, изграждане и внедряване на копирни центрове на "Колбис" АД на ул. "Гурко" 27, на бул. "Мари Луиза" 17А и на бул. "Васил Левски" 88 (Национална библиотека), София, 1993 - 1999г

13. Проектиране, изграждане и внедряване на документен център Xerox "Колбис" АД          бул. "Дондуков" 3, София, 2000г

14. Проектиране, изграждане и внедряване на Интеграционни информационни центрове на "Колбис" АД във Варна и Габрово, 2002г.

15. Доставка на оборудването и внедряване на проект No BG 9909-0, "Training for Public Administration – Establishment of an Institute for Public Administration and European Integration in Bulgaria", Phare Programme BG 9909, 2002г

16. Проект ”Център за социално приспособяване, мотивационно обучение, квалификация и преквалификация в община Бобов Дол”, Проектът е в рамките на Проект BG 9915.01 «Проект за заетост в районите с минна и стоманодобивна промишленост» по Програма ФАР на ЕС за България, 2001г.

17. Проект “Усъвършенстване на документооборота и обслужването на гражданите в Бизнес-центровете на МобилТел”, 2002г.

 Новини


28.10.2021
ПОДКРЕПА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

На 19.10.2021г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ...
14.05.2021
КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД отбелязва 30 години успешна дейност

През месец МАЙ 2021г. се навършват 30 години от началото на нашата дейност.Благодарим на всички наши клиенти и партньори за доверието в нас.С годрост продължаваме НАПРЕД. ...
18.09.2020
Подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие

На 14.09.2020г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ... Партньори

XeroxFujitsuMircosoftNeopostC.P. BourgASTROMauserKirtasОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават