Вашата кошница е празна!
w w w . k o l b i s . c o m
Bg En   
началоИстория


История

"Колбис Международен Трансфер" АД е основана  от инж. Константин Колев през 1991 год.. Дейността стартира с продажба на компютри, банкнотоброящи машини и Xerox копирни машини.За осигуряване на първоначалния  капитал, фирмата сключва договор за кредит с Пощенска банка в размер на 250 000 DM. при 76% годишна лихва. Кредитът е изплатен  през 1992 год.

През 1993 год. се създава първият  център за копиране на документи на дружеството.             В началото  той е оборудван с черно/бели аналогови и хибридни копирни машини, пълноцветен копир и финишингови устройства. Стартира  услугата предпечатна подготовка. Разраства се търговската структура и се създава технически  сервиз с необходимата материална база.

Колбис АД получава оторизация за дистрибуция на Xerox принтери през 1993 год. В  периода фирмата печели  90% от пазарния дял  на този продукт  в страната. Развива се сервизната дейност и се изгражда втори копирен център. 

 Първите в България специализирани машини за копиране на книги , първият у нас  цифров  черно/бял  копир, машина  за пълноцветен цифров копир с функции на пълноцветен принтер и скенер формат А3, машина за чертежи с намаление и увеличение до формат А0+, са основата  на третия  копирен център  разположен в сградата на Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Метоии“

Сервизната дейност се лицензира  за ремонт на цифрова черно /бяла техника през 1995 год. Същата година, фирмата  получава от Xerox оторизация за копирните центрове и вече притежава  изключителните права като проектанстката организация на Xerox за България (Xerox VAR).  Стартира системата за централизирана  доставка на машини, резервни части и консумативи за тях. Сервизната дейност също получава  необходимия  лиценз за инсталиране и поддръжка на информационните системи.

По държавна поръчка в края на 1998  год, фирмата  изгражда в Министирски съвет  автоматизирана система за документооборот   и  Център за електронно архивиране и производство на документи върху хартиени носители. Проектът е реализиран с помощта на Европейския технически център на Xerox в Уелинггардън сити. Документният център  и останалите части от информационната система са пуснати в експлоатация през  февруари 1999 г.

С подкрепата  на Xerox, Колбис АД изгражда франчайзингов Документен център  на  бул." Дондуков " № 3 .Той има статут на  резервен център  за Държавната администрация , но до него имат свободен достъп и всички граждани. Пускат се в експлоатация за обществени нужди  машините : Docutech 135 , мрежова лазерна инженерна машина Xerox 8830 и   високоскоростна пълноцветна мрежова лазерна машина DocuColur 40.  Възможностите на Документния център се  оптимизират  в направления  услуги за гражданите и цифрово производство на документи в голям обем.

През 1998 год. стартира проектът "Областни администрации", като част от цялостния проект  за оборудване на Държавната администрация. Той  включва  56 цифрови копирни машини от среден и висок клас , 28 сървъра от среден клас IBM Netfinity 5000, IBM работни станции , 28 сървъра Microsoft NT 4.0 , web базиран специализиран софтуер и др. Проектът  е  реализиран   изцяло от Колбис АД и пуснат в експлоатация през  2000 год.

Компанията предлага  на българския пазар  пълната гама  Xerox  машини , аксесоари и консумативи.

 Новини


28.10.2021
ПОДКРЕПА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

На 19.10.2021г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ...
14.05.2021
КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД отбелязва 30 години успешна дейност

През месец МАЙ 2021г. се навършват 30 години от началото на нашата дейност.Благодарим на всички наши клиенти и партньори за доверието в нас.С годрост продължаваме НАПРЕД. ...
18.09.2020
Подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие

На 14.09.2020г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ... Партньори

XeroxFujitsuMircosoftNeopostC.P. BourgASTROMauserKirtasОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават