Вашата кошница е празна!
w w w . k o l b i s . c o m
Bg En   
началоБилинг услуга


Развитие на билинг услугата

Чрез изграждането на собствена билинг-система "Колбис" АД може да помогне на пощенските станции да премахнат в голяма степен ръчния труд при обработката на писмата.

Чрез поддържането на лиценза неуниверсална пощенска услуга ще дадем възможност на български и чуждестранни фирми  да подготвят и разпращат големи количества писма директно до крайните клиенти.

 Новини


18.09.2020
Подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие

На 14.09.2020г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ... Партньори

XeroxFujitsuMircosoftNeopostC.P. BourgASTROMauserKirtasОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават