Вашата кошница е празна!
w w w . k o l b i s . c o m
Bg En   
началоУправление


Образователна и професионална квалификация на мениджърите на “Колбис АД"

1. Константин Колев
Длъжност:......... Изпълнителен директор на Колбис АД.
Образование:.... висше, ВМЕИ – София, 1982г., специалност Изчислителна техника.
Специалист:...... цифрова и аналогова копирна техника марка Xerox, компютърна техника IBM, софтуер Microsoft, финишингови устройства Pitney Bowes и CP Bourg, непрекъсваеми токозахранващи устройства PowerWare.
   

2. Боряна Колева
Длъжност:......... Изпълнителен директор на Колбис АД - финанси и администрация.
Образование:.... висше икономическо, ВИИ - София, 1984г., специалност Организация и управление
Специалист:...... Фирмено управление, финанси и маркетинг.
   

3. Ваньо Христов
Длъжност:......... Директор Дирекция Информационни технологии
Образование:.... висше, ВМЕИ – София, 1989г., специалност Изчислителна техника
Специалист:...... цифрова и аналогова копирна техника марка Xerox, компютърна техника IBM, софтуер Microsoft, финишингови устройства Pitney Bowes и C P Bourg, непрекъсваеми токозахранващи устройства PowerWare.
   

4. Пенка Цонова
Длъжност:......... Директор "Централни доставки и логистика" на Колбис АД.
Образование:.... висше икономическо, ВИИ - 1984, специалност Икономика и организация на материално-техническото снабдяване
Специалист:...... Логистика, консумативи и резервни части за Xerox, IBM, Pitney Bowes, C P Bourg, PowerWare; хартий Xerox.
Служители:....... 4

5. Добрина Колева 
Длъжност:......... Директор "Производство"
Образование:.... висше, ВМЕИ – София, 1973г., специалност Електрически машини и апарати
Специалист:...... цифрова и аналогова копирна техника марка Xerox, компютърна техника IBM, софтуер Microsoft, финишингови устройства Pitney Bowes и C P Bourg, непрекъсваеми токозахранващи устройства PowerWare.
   

 

 
   
   
   
   

 

 


 

 

 Новини


14.05.2021
КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД отбелязва 30 години успешна дейност

През месец МАЙ 2021г. се навършват 30 години от началото на нашата дейност.Благодарим на всички наши клиенти и партньори за доверието в нас.С годрост продължаваме НАПРЕД. ...
18.09.2020
Подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие

На 14.09.2020г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ... Партньори

XeroxFujitsuMircosoftNeopostC.P. BourgASTROMauserKirtasОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават