Вашата кошница е празна!
w w w . k o l b i s . c o m
Bg En   
началоАутсорсинг


Аутсорсинг

 

I. Предимства на аутсорсинга

  • С АУТСОРСИНГА имате достъп до технологии и услуги на световно ниво; без да инвестирате в тях.
  • Себестойността на произведените и доставени чрез външна организация персонализирани документи е по-ниска в сравнение с използуването на собствени материална база и персонал. Специализираната в тази услуга организация по-добре натоварва производствените мощности и управлява разходите,

  IІ. Описание на услугатa

  • приемане по далекосъобщителен (електронен) път на персонализираните данни на абонатите на Възложителя;
  • предпечатна подготовка на документите;
  • автоматизиран лазерен печат на документите;
  • автоматично комплектоване, сгъване и пликоване на документите;
  • автоматично таксуване (франкиране) на пратките;
  • доставка на пратките до всеки абонат.

  Xerox Колбис принт-център ”НДК” разполага с цифрови, високопроизводителни лазерни издателски комплекси, които позволяват:

  • Създаване, обработка, управление, съхраняване, архивиране, печат, копиране и довършителни обработки (финишинг) на комплексни задания (брошури, пакет директна поща, каталози и др.)
  • Подготовка на документи, книги, брошури, с формат от А5 до А3, в малки тиражи, с професионалното качество на лазерния печат (разделителна способност 600x600 dpi), като за източник се ползват твърдо копие и/или електронен файл.
  • Динамично печатане на променлива информация. Обработват се големи масиви от променливи (персонализирани) данни, автоматично се включват в бланки (форми) с предварително подготвен дизайн и така получените документи се печатат
  • Лазерно разпечатане на документи при поискване, в точно определеното количество, в подходящия формат, по всяко време и на всяко място. Заданието за печат може да се подаде и по Интернет.
  • Отпада необходимостта от предпечатна подготовка (оригинал-макети, матрици) на всеки документ поотделно, което позволява оперативно и качествено да се печата в тиражи от един до стотици екземпляри, при една и съща себестойност на единичния документ. Това е предимство пред офсетовата печатница.
  • Печат върху различни медии (хартии, картон, фолио и др.)

  Печат на променлива информация

  Информационната технология, която се използва за постигането на това се нарича билинг. В основата на билинга е програмното осигуряване на Xerox - Variable data Intelligent Postscript Printware (VIPP). VIPP позволява динамично да се обработват големи масиви от променливи (персонализирани) данни и автоматично да се обединяват с предварително подготвени форми на документи, съдържащи променливи полета, непосредствено в процеса на печат, като при това се поддържа номиналната скорост на принтера.

  Възможности и преимущества:

  • Позволява със средствата на PostScipt да се създават висококачествени документи съдържащи таблици, графичини изображения, логотипи, което повишава тяхната информативност и степен на възприятие
  • Динамично се формира образа на страницата в момента на печат. VIPP позволява да се съхраняват постоянните форми на документите на самия принтер във вид готов за печат. По мрежата се предават само променливите данни, които се обработват непосредствено в момента на печат
  • Поради възможността за работа с неформатирани данни, натоварването на мрежата рязко намалява;
  • Използването на вградени команди в езика PostScript дава възможност да се създават динамични електронни форми на документите с отделени променливи полета, съдържащи пълната информация за дизайна при изобразяването на подаваните променливи данни;
  • Широк набор от инструменти за създаване на форми на документите. Формите могат да бъдат самонастройващи се, т.е. управлявани от променливите данни.
  • Позволява лесно да се променя външната форма на документа без това да засяга формата на променливите данни
  • Икономично и ефективно решение при преход от хост приложение към разпределена обработка на данните
  • Поддържа стандартите на откритите системи
  • Разработените средства за създаване на форми VIPP осигуряват създаването на шаблони за въвеждането на променливи данни
  • Разпечатаните документи, адресирани към конкретния клиент, могат да се подадат в реда на отпечатването им към мейлинг система. Тя ги сгъва, поставя в пликове, които след това запечатва и им поставя клеймо.

  Комплектоване, пликоване и таксуване

  • Зареждане на материалите в машината от оператор
  • Комплектоване и сгъване на комплекта документи за клиента

  Сгъване на комплекта по един от четирите възможни начина.

  Специализираният софтуер стриктно следи целия процес, като гарантира високо качество и сигурност всеки клиент да получи точно тези документи, които лично са предназначени за него.

  • Пликоване

  Сгънат, комплекта се напъхва в плик с формат от 229 x 324(C4) до 110 x 220 (DL) с прозорче, предварително отворен от машината. Адресът на комплекта е така позициониран, че след сгъването попада точно на прозорчето на плика.

   

  • Запечатване на плика

  Навлажняващо устройство автоматично затваря и залепва плика. Залепващата функция може по желание да се изключи.

  • Автоматично таксуване  

  След като мейлинг машината запечата пликовете, таксуващото устройство автоматично измерва теглото и поставя пощенско клеймо. На клеймото се отпечатва марка с необходимата сума за пощенски разходи. Може да се отпечата логото на компанията или някакви други символи и рекламни картинки.

  Срокът, в който изпълняваме печатът, пликоването и таксуването е 48 астрономически часа!

  За контакти:

  Директор "Производство": Добрина Колева

  тел: (02) 952 24 01, 952 64 24 

  GSM: 088 8 334747

  e-mail: ndk@kolbis.bg; ina@kolbis.bg

   

   Новини


  28.10.2021
  ПОДКРЕПА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

  На 19.10.2021г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ...
  14.05.2021
  КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД отбелязва 30 години успешна дейност

  През месец МАЙ 2021г. се навършват 30 години от началото на нашата дейност.Благодарим на всички наши клиенти и партньори за доверието в нас.С годрост продължаваме НАПРЕД. ...
  18.09.2020
  Подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие

  На 14.09.2020г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ...   Партньори

  XeroxFujitsuMircosoftNeopostC.P. BourgASTROMauserKirtasОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

  дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават