Вашата кошница е празна!
w w w . k o l b i s . c o m
Bg En   
началоСтратегия


Стратегия за развитие

 

                   Цели:

1. Разширяване на пазарния дял в доставките и сервиза по направления.

 

· държавни структури - участие в обществени поръчки и проекти на централни ведомства

· поддържане и развитие на техниката в Областните администрации

· държавни стопански структури - участие в обществени поръчки, проекти и отделни доставки;

· големи частни структури

· навлизащи в страната инвеститори

 

2. Изграждане на Xerox центрове за документи в по-големите градове.

 

3. Създаване в страната на мрежа от IT компании - интегрирани партньори на " Колбис " АД.

 

4. Регионалните структури на компанията "Колбис" АД да подпомагат процесите на преход на отделни фирми към IT пазара.

 

5. Промяна на пазарната стратегия на компанията от продажбина парче” към предлагане на цялостни системни решения.

 

6. Създаване на Колбис холдингова структура с равноправни интегрирани партньори.

 

7. Разширяване наКолбис” АД като интегратор в процеса на сливане на пазарите на Xerox, IBM и Microsoft.

 

 

Колбис” АД е акционер вКолбис ПСИТ - Национален сервиз информационни технологии” АД.

Дружеството разполага с достатъчни ресурси за реализиране на проекти от национален мащаб.

 Новини


18.09.2020
Подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие

На 14.09.2020г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ... Партньори

XeroxFujitsuMircosoftNeopostC.P. BourgASTROMauserKirtasОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават