Вашата кошница е празна!
w w w . k o l b i s . c o m
Bg En   
началоСъздаване на електронен архив


1. Изграждане на цялостна стратегия за създаване на електронен архив

2. Индивидуален подход, спрямо потребностите на всеки клиент

3. Създаване структура за индексиране на документите в електронния архив

4. Стандартизация на вътрешнофирмените и изходящите документи с цел лесно последващо електронно архивиране

5. Предложение за архивираща система, съобразена с индивидуалните потребности на клиента

6. Подготовка на физическия архив за сканиране

7. Сканиране черно-бяло и пълноцветно на оригинали с формати от А5 до А3

8. Широкоформатно сканиране черно-бяло и пълноцветно на оригинали с формати от А2 до А0+

9. Сканиране с разпознаване на текст ( OCR )

10. Възстановяване на оригиналите в първоначалния им вид или преподреждане в зависимост от изискванията на клиента

11. Индексиране на сканираните изображения на документите

12. Въвеждане в архивираща система

13. Създаване връзка между електронните документи и тяхното местоположение във физическия архив

14. Хостване на електронен архив

15. Осигуряване на отдалечен достъп до електронния архив

16. Създаване система за нивата на достъп на отделните потребители, съобразно изискванията на клиента

17. Техническа поддръжка на съоръженията от лицензирани инженери

 Новини


18.09.2020
Подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие

На 14.09.2020г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ... Партньори

XeroxFujitsuMircosoftNeopostC.P. BourgASTROMauserKirtasОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават