Вашата кошница е празна!
w w w . k o l b i s . c o m
Bg En   
началоОбучение


 

Обучение 

        Цялостно системно решение фунционира оптимално само при наличие на добре обучени оператори и потребители.

              "Колбис М.Т.” АД разполага с:

  ·  Учебен център, сертифициран от Националната служба по заетостта и от Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО).

  ·  Интеграция с Технически университет - София, за съвместно обучение в областта на информационните технологии.

  ·  Пълна подкрепа на Xerox, IBM и Microsoft за дейността в сферата на обучението на кадри.

За контакти:

Адрес: гр. София 1202 ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 47

факс: (02) 933 99 23 

тел: (02) 933 99 88

 

 

 Новини


14.05.2021
КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД отбелязва 30 години успешна дейност

През месец МАЙ 2021г. се навършват 30 години от началото на нашата дейност.Благодарим на всички наши клиенти и партньори за доверието в нас.С годрост продължаваме НАПРЕД. ...
18.09.2020
Подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие

На 14.09.2020г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ... Партньори

XeroxFujitsuMircosoftNeopostC.P. BourgASTROMauserKirtasОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават